АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИРЕГИОН

Общината подобрява градската среда в Асеновград, изгражда велоалейна мрежа

Община Асеновград има амбиции да подобри изцяло градската среда, като за целта планира мащабни ремонти в центъра на Асеновград, които включват и изграждането на велоалейна мрежа.
Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти, при реализирането на които ще се подобри градската среда.

Изграждане на велоалеи на територията на Асеновград.
Проектната идея е насочена към изграждането на 5 км. велоалейна мрежа, която да е естествено продължение на изградената до момента велоалея и да дава достъп до различни части и зони на града. Целта е да се изгради благоприятна инфраструктура за развитие на велосипедния транспорт – и като средство за придвижване, и като средство за отдих, спорт и прекарване на свободното време. Очакваните резултати от реализацията на проекта са: оптимизиране на пътните пространства; понижаване нивото на стрес и осигуряване на по-голяма сигурност за велосипедистите; бързо достигане от точка А до точка Б, при интензивен автомобилен трафик; намаляване броя на пътнотранспортните произшествия (ПТП) и др. Добре развитата велоинфраструктура ще е мотивация за повече хора да използват този екологичен и евтин начин на транспорт, което ще разтовари до определена степен тежкия трафик в града. Прогнозната стойност на тази инвестиция е 3 000 000 лв.

Благоустрояване на част от централната зона и пл. „Акад. Николай Хайтов“ в Асеновград – етап II.
Проектната идея е насочена към подобряване на градската среда в Асеновград и в частност – благоустрояване на централната зона на града. Общината разполага с инвестиционен проект, който е разделен на два етапа. Реализацията на етап I приключи в началото на 2023 г. и се осъществи с финансиране от ОПРР. По него изцяло се обновиха пространствата пред Градската библиотека – площадно ниво III, нивото над бившия Търговски център – ниво II и пространството между общината и полицията – на първо площадно ниво. Предстоящият II етап обхваща много по-голяма територия и включва пълна рехабилитация на следните пространства: надолу от сградата на полицията до края на площада и нагоре до Пешеходния мост. За пространството между моста и централния площад, където в момента е разположен паркинг, е предвидено изграждане на множество зелени площи, алеи, кътове за отдих, цветни пространства и фонтан.
В пространството пред и около НЧ „Родолюбие“ ще се осъществи мащабно озеленяване, подмяна на настилки и нови архитектурни решения. Пространствата около Историческия музей и покрай реката също ще придобият нова по-красива и зелена визия. Във всички зони ще се монтират нови настилки. Ще се изпълни цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление. Ще се изгради система за видеонаблюдение. Ще се изпълни цялостно озеленяване и изграждане на поливни системи, оформяне на кътове за отдих. Ще се монтират и съоръжения, осигуряващи достъпност за хора с увреждания, и др.
Прогнозна стойност на инвестицията – 8 000 000 лв., а площта, която ще обхване ремонтът, е 17 000 кв. м.

Рехабилитация на паркове в Асеновград.
Предвидени са рехабилитация и обновяване на градските паркове. Целта е постигане на достъпна, благоустроена и безопасна среда с високи функционални, екологични и естетически качества, отговарящи на изискванията на един европейски град. Парковете, в които се предвиждат интервенции са: Голяма алея, Малка алея, паркът до Спортна зала „Асеновец“, паркът зад сградата на пожарната, паркът до Градски плувен комплекс, паркът до ОУ „Христо Ботев“, паркът срещу ЖП гара. Прогнозна стойност на тази инвестиция – 8 000 000 лв., а размерът на обновените паркови площи ще бъде над 70 000 кв. м.

Последна промяна: