АКТУАЛНОГРАДЪТ

20 нови електрически таксита ще се движат в Асеновград, юлската сесия на Общинския съвет включва 28 точки

Поне 20 нови електрически таксита ще започнат да се движат в Асеновград и региона занапред, узна електронният онлайн ежедневник на асеновградчани Асеновград ДНЕС.

По предложение на заместник-кмета на общината инж. Стоян Димитров променят броя на таксиметровите автомобили. Мотивите, с които е внесена докладна записка до общинския съвет в града са, че последното решение на местния парламент за броя на такситата в общината е от декември миналата година, когато са определени 155 броя коли.
През юни тази година в деловодството на общинска администрация е постъпила молба за издаване на разрешителни за 20 коли, които ще изпълняват таксиметров превоз. Автомобилите са нови и изцяло електрически. Настоящата квота от 155 броя е недостатъчна, за да бъде удовлетворена молбата на фирмата-кандидат, както и нарасналите нужди на жителите на общината от таксиметров превоз, допълва вносителят на предложението.Ако общинският съвет приеме предложението на инж. Стоян Димитров, броят на колите, които работят като таксита в общината ще бъде увеличен на 195.
Новите електрически автомобили ще допринесат за подобряване качеството на въздуха в града и намаляване на замърсяването, пише още в докладната записка до ОбС Асеновград. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия.
Юлското 11-то редовно заседание на Общински съвет – Асеновград е на 10-ти юли от 9 часа, а дневният му ред за редовната общинска сесия включва 28 точки. По-голямата част от тях отново се отнасят до отдаване под наем на обекти общинска собственост, промяна на предназначението на земеделска земя или даване на разрешение за изготвяне на проекти.
С интерес се очакват дебатите по предложението за увеличаване на квотата на опериращите таксиметрови автомобили, на територията на Община Асеновград. Предложението е свързано и с това, че в деловодството на Общината е постъпила молба за издаване на 20 броя разрешителни за таксиметров превоз с нови електрически автомобили. Една от точките в дневния ред е свързана с докладна записка от д-р Теньо Манолов, зам.-кмет на Общината, за отдаване на съгласие натрупаните средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците, да бъдат използвани за безлихвено временно финансиране на проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

На 11-то редовно заседание на Общинския съвет ще бъде изнесен и доклада за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършения одит, за съответствие при управление на публичните средства на Община Асеновград, съобщава телевизия ТВ САТ КОМ. Как ще премине юлската общинска сесия може да проследите на 10-ти юли, от 9:00 часа на живо точно по телевизия ТВ САТ КОМ.а работа в библиотеката. „Шарена ваканция“ вече се превърна в традиция и се провежда ежегодно по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Асеновград.
Списъкът на участниците и програмата може да видите в официалния сайт на община Асеновград или ТУК