АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Асеновград светва като ден, стартира подмяната на уличното осветление по нов проект на Общината 

Община Асеновград стартира реалните дейности по подмяната на уличното осветление в града. По този повод, кметът на общината д-р Христо Грудев откри встъпителна пресконференция, на която също присъстваха зам.-кметът инж. Стоян Димитров и представители на фирмата изпълнител, на надзорната фирма, ръководителят и членове на екипа по проекта. Реализирането на идеята ще допринесе за подобряването на градската среда.

Проектът е с наименование „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“. Той включва подмяната на 1747 бр. стари натриеви осветители с нови LED осветители и подмяна на още 128 бр. електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за система за управление и мониторинг. С изпълнението на проекта ще бъде модернизирана системата за външно изкуствено улично осветление. В проектното предложение не се включва парковото осветление. Средствата са осигурени по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за реализация на дейностите е 25.02.25 г., а финансовата стойност е в размер на 1 078 679,20 лв. Планирано е строително-монтажните работи да се осъществят през месеците август и септември тази година.

Чрез подмяната на натриевите осветители с нови LED осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг, община Асеновград ще повиши енергийната ефективност и ще намали консумацията на електроенергия. Целта е да се намалят и преките финансови разходи на общината, както и да се реагира локално при възникнала авария. Очаква се да се понижат емисиите на въглероден двуокис и не на последно място – да се постигне по-добра визия и по-комфортна градска среда. Гаранционният срок на осветителните тела е 10 години. Ще бъде въведена и иновативната система за димиране, т.е. силата на осветлението ще бъде програмирана спрямо интензивността на автомобилния трафик.