АКТУАЛНОАКЦЕНТИОБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИРЕГИОН

Вижте кой и как може да кандидатства за безплатна смяна на старите отоплителни уреди в Асеновград и региона

По повод многобройни запитвания на хората по редакционния имейл и телефон кой и как може да кандидатства за безплатна смяна на старите отоплителни уреди, електронната медия на асеновградчани – Асеновград ДНЕС потърси  Мария Кожухарова – координатор на проекта, експерт от екипа на „НОРТАН“ ЕООД – изпълнител на дейност „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021 г. – 2027 г.

Ето повече подробности:

1. Програмата за безплатна замяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с по-екологични стартира. Кой може да кандидатства?

По настоящата покана за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват физически лица (домакинства) и/или юридически лица, собственици, или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни, или многоетажни жилищни сгради, разположен в регулационните граници на община Асеновград, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини и др.) с дърва и/или въглища. Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Обстоятелството се декларира на етап кандидатстване, а се удостоверява чрез представянето на документи, след одобрение и преди сключване на договор с община Асеновград за подмяна на уредите. В случай, че кандидатът е съсобственик на имота е необходимо писмено съгласие от другите съсобственици на имота.

2. Защо е важно да заменим старите печки с нови уреди?

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме.

3. Как може да се подаде заявление?

Заявления за кандидатстване могат да се подават на място в обособен за целта офис, разположен в сградата на НЧ “Родолюбие“, ет. II, стая 5 (с адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4), също така електронно чрез таблет или смартфон, както и да бъдат изпращани на създадения за целта e-mail: asenovgrad@greenair.bg . На сайта на община Асеновград са публикувани всички необходими документи, заедно с указания за попълването им, както и e-mail и телефони за контакт с офиса и сътрудниците, които са на разположение да отговорят на всички въпроси, свързани с проекта, които имат гражданите.

4. Как тази програма ще помогне за постигането на по-устойчив и по-екологичен град за живот?

Подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства ще изиграе значителна роля в постигането на по-устойчив и по-екологичен град за живот по няколко начина: намаляване на въглеродните емисии, подобряване качеството на въздуха, енергийна ефективност и икономия на енергия, дългосрочна устойчивост и адаптивност. Подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични отоплителни устройства е ключова стъпка към създаването на по-устойчиви и екологични градове.

5. Как ще се подбират домакинствата, на които ще бъдат заменени безплатно старите уреди?

В рамките на дейността ще бъде извършено следното:
– консултации на гражданите и подпомагане за попълване на изискуемите документи;
– набиране и обработка на заявления от домакинствата за подмяна на топлоуредите;
– извършване на огледи от технически екипи;
– проверка за липсата на двойно финансиране и конфликт на интереси и др. необходими проверки на заявените от лицата обстоятелства;
– класиране по приоритетност на подалите заявления граждани, в случай на недостиг на финансов ресурс заради висок интерес, което ще се извършва по показатели, съчетаващи екологични и социално-икономически критерии, като местоположение на жилището – в силно или слабо замърсен район, енергийна ефективност на жилището – саниране/тухла/панел/ЕПК/брой отоплителни тела на твърдо гориво и социални критерии (само за физически лица);
– оказване на съдействие при сключване на договори.
В изпълнение на дейността ще бъдат обработени заявленията на до 3000 домакинства.

6. По колко уреда на домакинство се предвиждат по програмата?

Едно домакинство може да кандидатства за до 3 климатика или до 3 топловъздушнс камини на пелети със затворена горивна камера, и/или до 4 стоманени панелни радиатора.

7. Кога ще могат жители да получат първите сменени уреди?

Очакваме, че след края на следващия отоплителен сезон, а именно през пролетта на 2025 г., ще имаме вече първите сменени отоплителни уреди.