АКТУАЛНОАКЦЕНТИГРАДЪТНОВИНАРПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Община Асеновград търси европейски пари с проекти за 3 спортни обекта

Община Асеновград ще кандидатства за финансиране с европейски средства за три спортни обекта в града. Това са изграждане на многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба, ремонт на общински тенис кортове и изграждане на фитнес парк на открито до градски плувен комплекс. Общата стойност на обектите е 2,1 милиона лева, узна електронната онлайн медия на асеновградчани – Асеновград ДНЕС..
Прогнозната стойност на първия обект е 1,6 млн. лв. За ремонта на тенис кортовете в града е необходима сумата от 300 000 лева. Предвиденото изграждане на голям фитнес парк на открито със съответните уреди, съоръжения и прилежаща инфраструктура ще струва 200 хиляди лева.

Община Асеновград ще представя поетапно обектите от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Асеновград и партньори. През новия програмен период голяма част от средствата от програмите на Европейския съюз (ЕС) ще се предоставят чрез интегриран териториален подход, посредством интегрирани териториални инвестиции/ИТИ/. В тази връзка, общините трябваше да разработят концепции, с които да кандидатстват за финансиране. Тази, на община Асеновград включва обекти от сферата на спорта, туризма, културата, градската среда, пътната инфраструктура, образователната инфраструктура, околната среда и развитието на социалните услуги.

Ето кои са проектните идеи в областта на спорта.

Изграждане на многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба. В Асеновград и региона функционират множество клубове за бойни спортове и борба, в които спортуват стотици деца. Огромната част от клубовете се помещават в малки и нефункционални помещения, които не отговарят на изискванията за практикуване на съответните спортове. Целта на проектната идея е да бъде изградена многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба, която да осигури подходящи условия за тренировки и състезания и да събере клубовете от града на едно място. Планирано е залата да бъде изградена на специално отреден за това терен – в близост до Градския плувен комплекс – на мястото на започната и изоставена преди доста години спортна зала, зад „новия“ пазар. Зоната е с отлична локация и концентрация на спортни и младежки обекти. В съседство са разположени тенис кортове, плувен басейн, скейт зона, зала за вдигане на тежести. Предстои и изграждане на Младежки център там. През зоната преминава и велоалея. Прогнозната стойност на тази инвестиция е: 1 600 000 лв.

Ремонт на общински тенис кортове. Проектът цели ремонт и обновяване на общинските тенис кортове, разположени между „новия“ пазар и басейна, зад СУ „Св. княз Борис I“. Предвижда се ремонт на съществуващи съблекални и на трибуни и поставяне на седалки за зрители, подмяна на осветление, ремонт на оградите на съоръжението, настилки и др. ремонтни дейности. Целта на проекта е да се създадат съвременни условия за тренировка на състезателите и за провеждане на състезания. Да се стимулира развитието на детско-юношеския спорт. Да се подобри материално-техническата база. Да се подобри комфортът на спортистите. Да се привлекат повече млади хора, които да се занимават със спорт. Прогнозната стойност на този проект е 300 000 лв.

Изграждане на фитнес парк на открито до Градски плувен комплекс. В последните години се наблюдава все по-голям интерес към спортуването на открито. Предвижда се изграждане на голям фитнес парк на открито със съответните уреди, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Планирано е фитнес паркът да бъде разположен пред Градския плувен комплекс – отлична локация с голяма концентрация на спортни и младежки обекти и в непосредствена близост до 2 от най-големите училища в града – ОУ „Петко Каравелов“ и СУ „Св. княз Борис I“. Прогнозната стойност на тази инвестиция е 200 000 лв.