АКТУАЛНОГРАДЪТ

Общината постави нови еко контейнери за пластмасови бутилки в Асеновград

Община Асеновград продължава дейността си в насока опазване на околната среда. Нови специализирани еко съдове за пластмасови бутилки до 3 л. бяха поставени на 10 точки в града. Инициативата се реализира съвместно между община Асеновград и „БУЛЕКОПАК“. За целта на различни места пешеходни зони и паркове (в районите, които организацията обслужва) – са разположени 10 контейнера за събиране на рециклируеми отпадъци от пластмасови бутилки. Новите съдове са предназначени само за отпадъци от пластмасови бутилки до 3 л.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество. Ето защо целта на допълнителните съдове за смет е повече от използваните пластмасови бутилки да бъдат преработени, рециклирани и превърнати в нови такива, вместо да попадат в депата за битов отпадък. За да бъдат рециклирани отпадъците от опаковки, е необходимо да бъдат отделени рециклируемите от нерециклируемите.

Ето къде са локациите на гореспоменатите контейнери в Асеновград: „Ниска градина“ (до ул. „Стара планина“); „Малка алея“ (до ул. „Съединение“); парк „Каварджия“ (до ул. „Асенова крепост“); парк „Баба Тонка“ (до ул. “Бачо Киро“ и ул. “Христо Смирненски“); парк „Цар Освободител“ (ул. “Цар Освободител“ и ул. “Атанас Свещаров“); кв. „Запад“; кв. „Долни Воден“; ДИП „България“ („Валина“); ул. “Рилска“; ул. „Васил Левски“.

Община Асеновград и „БУЛЕКОПАК“ апелират гражданите и гостите на града да ползват съдовете по предназначение и да НЕ изхвърлят вътре отпадъци, различни от ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ. В противен случай е възможно контейнерите да не могат да бъдат обслужени от специализирания автомобил и да останат пълни. Нека всички да ползваме новите съдове, както и съществуващите такива, за разделно събиране, за да може по-голяма част от отпадъците от опаковки да се превърнат в нови продукти и да не остават в депата стотици години или да замърсяват природата!