АКТУАЛНОГРАДЪТРЕГИОН

Санират шест блока в Асеновград по спечелен проект на Общината

6 жилищни блока блока в Асеновград ще бъдат  санинари, като финансирнето ще бъде по спечелен проект на Общината по Програмата за саниране.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) информира, че 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз (ЕС). По програмата са подадени общо 3068 проектни предложения от 152 общини на обща стойност 3 972 426 084,04 лв., която надхвърли близо 4 пъти разполагаемия бюджет. 2178 сгради, са включени в резервния списък с проектни предложения. Отхвърлени, като неотговарящи на изискванията, са 119 такива.

Класирането е национално, извършено по точкова система, на база данните от енергийните и техническите обследвания, които сдруженията представиха на етапа на кандидатстване. С най-голяма тежест се оценяваха показателите процент на енергийно спестяване, в резултат на енергоспестяващите мерки, очаквано годишно намаляване на емисиите на въглероден диоксид, ефективност на инвестицията, големина (разгърната застроена площ) на сградите, процент на членуващите в сдруженията и др.

Проектните предложения, подадени по програмата от община Асеновград, бяха 20. От тях, 6 са получили най-висок брой точки и съответно – ще им бъде отпуснато финансиране. Това са сградите на: ул. „Васил Левски“ №1 – бл. „Снежанка“; ул. „Речна“ №2, 4, 6, 8 и 10; ул. „3-ти март“ №2 – блокът на ДНА; кв. „Изток“ – бл. №7; кв. „Запад“ – бл. №7/5, бл. „Възход“. Останалите 14 сгради са в резервния списък с проектни предложения. Няма отхвърлени такива, сред изпратените от община Асеновград.

Министерството информира, че през януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от I етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II . За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лв. Одобрените за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собсвен финансов ресурс, в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.24 год., като от министерството посочват, че по всяка вероятност срокът ще бъде удължен до края на месец февруари 2024 год.
Списък класирани проекти и с резервите може да видите в сайта на Общината.