АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТСПОРТ

Oбщина Асеновград спечели проекти за енергийна ефективност на спортна зала „Асеновец“ и библиотеката

Oбщина Асеновград получи финансиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Асеновец“, както и градската библиотека, узна Асеновград ДНЕС.
Общата стойност на проекта за залата е в размер на 1 180 270,37 лв. На база, извършено енергийно обследване ще бъде направена външна топлоизолация по фасадните стени. Ще се направи окачен таван с топлоизолация в самата зала. Предвидена е цялостна подмяна на подовото покритие, която включва топлоизолация, стоманобетонова плоча и полагане на нова спортна настилка.

Подменено ще бъде изцяло и осветлението на сградата, с изключение на това, в самата зала, което беше сменено при предишния ремонт. Предвидено е ремонтиране и на санитарните възли. Ще се изгради климатична инсталация и фотоволтаична система, чрез която да се удовлетворяват нуждите на сградата, с цел да се намалят до минимален разходите за ток.

Припомняме, че през тази година беше извършен основен ремонт на покрива и на самата зала, в която своите тренировки провеждат клубовете по баскетбол, волейбол, борба и др. отбори. В резултат от ремонтните дейности ще се подобри както комфорта на зрителите, така и ефективността от тренировъчния процес на спортистите.
Община Асеновград кандидатства и спечели проектно предложение на обща стойност 2 053 221,02 лв. за въвеждане на енергийна ефективност на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“. В обхвата на новите дейности влизат подмяна на всички врати и прозорци, топлинно изолиране на покрива, цялостна подмяна на осветителните тела и изграждане на централна климатизация тип VRF, позволяваща прецизно зониране на сградата. Проектното предложение цели внедряването да увеличи енергийната ефективност на библиотеката до клас А.

Всичко това, ще доведе до по-добра атмосфера за посетителите и служителите и за подобряване качеството на услугата, от спестените разходи. Припомняме, че през лятото на 2023 г. на покривната конструкция на Градската библиотека беше изградена фотоволтаична централа, която към момента покрива над 90% от нуждите за електроенергия на сградата.