АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИСПОРТ

Община Асеновград спечели нов проект,  ще модернизира училище „Ангел Кънчев“

Община Асеновград спечели проект за модернизация на дворното пространство на ОУ „Ангел Кънчев“ в града. Финансирането на проекта ще е от Министерството на образованието и науката (МОН) по Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки. Към момента дворното пространство на училището е с асфалтова настилка. В него са обособени няколко площи за спорт, които са нефункционални и с остарели съоръжения.

Проектът предвижда изграждане на комбинирани спортни игрища за баскетбол, волейбол и народна топка. Площадките ще са с обща площ от 1000 кв. м. – стандартни размери – и отговарящи изцяло на съвременните норми и изисквания, което ще позволява и провеждането на състезания. С цел запазване на вертикалната планировка и отводняването на терена се предвижда демонтаж на съществуващата асфалтова настилка и пластовете под нея. На нейно място ще се положи арматура и шлайфан бетон. Отгоре се предвижда каучукова подложка и 3 пласта акрилна спортна настилка с различни цветове, с които ще се оформят отделните игрални полета. Същите ще бъдат разчертани със специална боя.

По Програмата е планирано и оборудване. Ще бъдат извършени доставка и монтаж на кошове за баскетбол, мобилни стойки за волейбол с мрежи и др. съоръжения. Припомняме, че през настоящата година вече има реализирани два сходни проекта в асеновградски учебни заведения. В ОУ „Отец Паисий“ беше изградена комбинирана спортна площадка за баскетбол и волейбол, а в ОУ „Христо Ботев“ – игрище за мини футбол.