Ден: 07.06.2024

АКТУАЛНОГРАДЪТНОВИНАРПРОЕКТИ

3000 домакинства в Асеновград подменят безплатно отоплителните си уреди 

Над 3000 домакинства в Асеновград ще подменят безплатно своите отоплителни уреди, благодарение на спечелен от Община Асеновград проект, който вече се

Read More