Ден: 21.03.2023

АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

Петокласници учат за баланса в природата и екосистемата в еко урок на открито

Петокласници от СУ „Св. Княз Борис I“ в Асеновград участваха в открит еко урок. Повод за мероприятието е Международният ден

Read More