АКТУАЛНОГРАДЪТТЕЛЕГРАФ

Община Асеновград създава яслена група в детска градина „Асенова крепост“

Община Асеновград създава нова яслена група и фотоволтаична централа в детска градина „Асенова крепост“ в града. Средствата са осигурени чрез европейско финансиране – този път, по процедура „Модернизация на образователната среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Така ще се открият още 23 места за малчуганите, а родителите им ще имат възможност спокойно да се върнат на работа.
През последните няколко години постъпилите заявления в яслената група там са два пъти повече от възможностите за прием.
Новата ясла ще бъде обособена в помещения, които назад във времето са били ползвани за пералните, като ще бъде построено цяло ново крило за целта.
Фотоволтаичният парк пък ще задоволява енергийните нужди на детската градина, а освободените средства ще бъдат насочени в подобряване на комфорта и заниманията на децата.