АКТУАЛНОГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪР

Китайска делегация обменя опит и добри практики с община Асеновград 

Делегация от Китай посети Асеновград и гостува на общинската управа. Гостите пристигнаха на визита в града по покана на зам.-кмета на общината д-р Теньо Манолов и със съдействието на доц. Атанас Владиков от ПУ „Паисий Хилендарски“, водени от директора на Института за държавата и правото (ИДП) при Българска академия на науките (БАН) проф. д-р Ирена Илиева.

От българска страна, в делегацията участваше и доц. д-р Мариана Тиен от ИДП към БАН. Делегацията от Китайската Народна Република (КНР) се състоеше от проф. Дзя Жуйся (ръководител на проекта); проф. Кун Тиенпин (зам.-директор на Института за европейски изследвания); Чън Сиян (асистент, научен сътрудник); Джан Чънян (асистент, д-р) и Хан Мън (асистент, научен сътрудник, д-р). Те са учени от Института за европейски изследвания при Китайската академия за обществени науки (КАОН). Посещението се осъществява в рамките на съвместния проект между ИДП и Института за европейски изследвания на тема „България и Китай в Евроазиатските проекти за свързаност“.
Това е първият, който се реализира по темата за „Зеления преход“, между България и Китай. Темата е един глобален проблем, който тепърва ще стои на дневен ред.

Целта на гостуването беше да се обменят опит и добри практики в областта на използването на възобновяемите източници на енергия – тема, която сближава България, като член на Европейския съюз (ЕС) и Китайската Народна Република. В Асеновград са осъществени такива проекти на общинско равнище. С фотоволтаични системи вече разполагат болницата и библиотеката в града.

По време на срещата д-р Манолов информира гостите за стъпките, които община Асеновград прави за подобряване на енергийната ефективност на общински сгради. В рамките на визитата си в администрацията гостите от Китайската Народна Република се запознаха с функциите на „Информационен център“ и обслужването на граждани.
За кратко китайската делегация присъства на последното заседание на Общинския съвет – в заседателната зала на общината.
Гостите разгледаха отблизо сградата на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, както и самата фотоволтаична централа. Последва визита в двора на МБЛА – Асеновград, където са разположени другите фотоволтаици, инсталирани по проект на общината.

В рамките на културната програма делегацията посети емблематичния за града паметник на културата „Асенова крепост“. Гостите от Китайската Народна Република споделиха, че са изключително приятно изненадани от топлото посрещане. Възхитени са от Асеновград, от неговата инфраструктура, както и от отношението на местните жители.
Имали са възможността да опитат традиционните за региона станимашки сармички и да отпият от прочутия асеновградски мавруд.