Над 300 асеновградчани ползват безплатната социална услуга за топъл обяд

Над 300 потребители към момента ползват безплатната социална услуга „Топъл обяд в община Асеновград“. Всички са били запитани и са дали положителна оценка на предоставяните съпътстващи мерки. А именно: индивидуално консултиране и съдействие за ползване на др. социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на общински административни услуги; съдействие за осигуряване на временен подслон; за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; за управление на семейния бюджет; за здравословно и балансирано хранене и др.

Ежемесечно потребителите на „Топъл обяд в община Асеновград“ получават насоки и подкрепа за съществуващите социални и др. видове услуги. Стимулира се социалната интеграция чрез повишаване на информираността. С цел установяване нивото на удовлетвореност от качеството на предлаганата услуга се проведоха индивидуални консултации за новите потребители. Те бяха осведомени: „За възможностите, реда и условията за ползване на социални услуги в общността, предоставяни на територията на община Асеновград“; „Управление на семейния бюджет“; Община Асеновград стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Асеновград”; „Насоки за балансиран режим на хранене“.

На потребителите бяха раздадени брошури на теми: „Да предпазим природата от замърсяване“; „Звено за обслужване на едно гише“; „9 начина за засилване на имунната система“. На видно място в пункта за раздаване на храна и в кметствата, в които се предоставя социалната услуга „Топъл обяд“, бяха поставени съобщения и информация за организирани събития и празници на територията на общината.