АКТУАЛНОГРАДЪТОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРЕСЦЕНТЪР

6 нови предложения и ,добра активност при публичното обсъждане на проекто-бюджета на община Асеновград

Обществено обсъждане на проекта на бюджет на община Асеновград за 2023 година се проведе при добра активност. То бе  по покана на кмета на града д-р Христо Грудев и бе отправена към цялата общественост.
Целта на дискусията беше да запознаят гражданите с това, как общинската администрация е предвидила да изразходва публичните средства за 2023 г., което е знак за прозрачност и диалог. „Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. За общинското ръководство е от изключително значение хората да са информирани“, смята градоначалникът.

Обсъждането се водеше от зам.-кмета по финансите д-р Теньо Манолов, който представи и подробности в числа за самия проектобюджет. Сред присъстващите на обсъждането бяха кметът д-р Грудев, зам.-кметовете инж. Стоян Димитров и инж. Петър Петров, представители на политически партии, общественици и граждани. Публично, от трибуната в заседателната зала на общината бяха отправени общо 6 нови предложения, които да бъдат включени, като обекти в бюджетната рамка. А именно: въжен парк в Градския парк;
спортна площадка в кв. „Изток“ – в района на басейна; ул. „Бреза“; детска площадка в кв. „Баделема – 2“; водопровод и основен ремонт на ул. „Захария“ в кв. „Долни Воден“; намиране на нов водоизточник и включването му във водопреносната система на с. Тополово.
Предложенията ще бъдат разгледани, остойностени и предложени на комисията по бюджета в Общинския съвет, която да реши дали да бъдат включени за обсъждане и гласуване от местния парламент към бюджет 2023 г. на община Асеновград.