Общината: Започваме ново чистете на коритото на река Чая

Във връзка с множество запитвания от медии, община Асеновград информира, че към момента има стартирала процедура за почистване коритото на река Чая. Предстои дейностите по премахване на растителността и цялостното разчистване да бъдат извършени в края на септември или началото на октомври тази година. Идеята е чрез основното почистване да се осигури проводимостта на речното корито, в случай на обилни дъждове. Премахването на растителност се извършва или пролет, или есен.

Община Асеновград представя хронологична справка по темата.

1. През май 2020 г. е било извършено почистване на растителността в речното корито, с цел подобряване проводимостта на реката. Тогава са били премахнати натрупаните клони, както и храстовидната и дървесна растителност от речното корито в регулацията на Асеновград – до Спортна зала „Асеновец“. Участъкът е с дължина от близо 4 км.

2. През октомври 2021 г. е било направено почистването на растителността от коритото на р. Чая в района на с. Бачково. Дейностите са извършени, с цел превенция. Разчистването се осъществи, след приключена процедура и издадени разрешения от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, съгласувани с Басейнова дирекция – Пловдив, Регионална дирекция по горите – Пловдив, Риболовен клуб „Балканка“ и експерти и юристи от община Асеновград.

3. През март 2022 г. е било почистено коритото на р. Чая в регулацията на Асеновград. Разчистването на растителността включваше разстоянието от местността „Мелницата“ и до моста на околовръстното шосе.

4. През ноември 2022 г. е било извършено почистване на два отделни участъка в реката в с. Нареченски бани.