АКТУАЛНОГРАДЪТ

Над 100 деца останаха извън детските градини! Общината: Има спешна нужда от нова!

Изграждането на нова детска градина в община Асеновград е от изключителна спешност, тъй като тази година не достигнаха над 110 места. Молбите за прием, които останаха неудовлетворени за учебната 2023 г./2024 г., са общо 112. От тях 64 са на деца, кандидатствали за прием в яслени групи, а 48 – за детски градини. Причината е, че нормативно броят на малчуганите в една яслена група не трябва да надхвърля 23, а в една градинска – 28 (независимо от направеното завишение, по молба на директорите).

Асеновград става все по-привлекателно място за живеене и броят на семействата с деца непрекъснато нараства. Строежът на нова детска градина вече тече и довършването й ще даде възможност да бъдат обхванати по-голяма част от желаещите – така, че да се предостави още по-добра и качествена грижа за децата на Асеновград. Преди около месец, бе проведена работна среща с директорите на детските градини в общината. Във връзка с големия брой деца и недостига на места, ръководителите се обявиха единодушно за завишаване броя на децата. Категорично обявиха и подкрепата си за строителството на новата детска градина, отчитайки възможността за облекчаване на натиска при прием в тези, разположени в централната част на града. Новата детска градина ще може да поеме грижата за около 138 деца, разпределени в 6 групи. Справка показва, че не е еднаква натовареността на различните детски градини в общината. За учебната 2022 г./2023 г. броят на яслените групи е 5, със 156 деца, а на градинските е 64, с 1756 деца, или общо – 1912 деца.

Така, ръководството на община Асеновград пристъпи към избор на проектантски екип за изработване на проект за нова детска градина. Същият бе изготвен и съгласуван с всички необходими институции. След това, бе издадено разрешение за строеж. Междувременно, докато течаха всички законови процедури по изготвяне, оформяне, окомплектоване и др. дейности, свързани с документите по реализиране на идеята, икономическата обстановка в България внезапно се промени. Със сериозни стойности се оскъпиха строителните материали. Горивата поскъпнаха драстично. Повиши се и заплащането на труда, в т.ч. – минималната работна заплата и съпътстващите я осигурителни вноски на всеки работник. Във връзка с инфлационните процеси в страната и, за да може строителните дейности да приключат в срок – така, че да не се наложи връщане на получените от държавата средства, е необходимо допълнително финансиране, а именно – поемането на дълг. Целта е да не се стига до недостиг на места и деца да остават без възможността и достъп до първоначално образование, а родителите да могат спокойно да се връщат на работните си места, като разчитат на подкрепата, от страна на общината и държавата, в грижата за своите деца.