АКТУАЛНОГРАДЪТ

Община Асеновград кандидатства за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Ангел Кънчев“

Община Асеновград кандидатства пред Министерството на образованието и науката (МОН) с проектно предложение за изграждане на физкултурен салон в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ в града. Основен проблем от построяването на това учебно заведение до днес е липсата на специализирана зала за спорт там. На практика, това възпрепятства провеждането на учебните часове по физическо възпитание и стопира спортната активност и занимания на учениците, при неблагоприятни метеорологични условия и през есенно-зимните месеци, когато не е възможно да се използват външните площадки на училищния двор.

Към днешна дата в учебното заведение се обучават 440 деца и ученици. Общият брой на персонала е 46 души. Изграждането на салона ще спомогне за увеличаване на двигателната активност на учениците и ще повиши желанието и мотивацията им за спорт. Ще се подобрят условията на труд на преподавателите и пълноценното протичане на часовете по физическо възпитание. Ще се създадат възможности за сформиране на училищни отбори и организиране и провеждане на различни състезания. Това ще подобри спортната култура на учениците и ще даде пряко отражение върху здравословното им състояние.

Целта е новото съоръжението да отговаря на всички съвременни стандарти и изисквания. Предвидената застроената площ ще е 858 кв. м. Във физкултурния салон ще бъдат изградени необходимите съблекални, санитарно-хигиенни помещения. Ще се обособи стая за учители и такaва, за инвентар. Планирано е физкултурният салон да бъде свързан с основната сграда на училището чрез т. нар. „топла връзка“. Спортното съоръжение ще е многофункционално. Предвидено е да бъдат изградени и оборудвани игрища за баскетбол, тенис на корт и волейбол. Конструкцията на съоръжението ще е стоманена на болтова връзка, а покривът и външните ограждащи стени ще са изпълнени от термопанел, което позволява бързо изграждане. Реализацията на проекта ще реши дългогодишния проблем, свързан с липсата на условия за спорт в ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград.