АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИТЕЛЕГРАФ

Обсъждат важни решения за новата градска железница от Асеновград до Пловдив

Зам.-кметът на община Асеновград инж. Стоян Димитров участва в нова работна среща, провела се при областния управител на област Пловдив Ангел Стоев. Повод за конференцията бе предстоящото изграждане на Градската железница. На срещата бяха определени окончателните места на спирките, които да бъдат заложени в заданието за проектиране на отсечката между ЖП гара „Пловдив“ и ЖП гара „Филипово“. Планирано е участъкът да бъде повдигнат, с цел безпрепятственото преминаване по булевардите „Пещерско шосе“ и „6-ти септември“.

Спирките ще бъдат ситуирани така, както бе предложено от жителите на община Асеновград, които се включиха в анкетното проучване:
1. След прелеза, който се намира на кръстовището между булевардите „Копривщица“ и „Пещерско шосе“ – така ще се осигури връзка с ПГ по електротехника, Математическата гимназия, УМБАЛ „Св. Георги“ и намиращите се в района частни лечебни заведения.
2. След прелеза, който се намира на кръстовището между булевардите „Копривщица“ и „6-ти септември“ – така ще се осигури връзка с Гребната база и стадион „Пловдив“.
3. В близост до УМБАЛ – Пловдив, новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ и езиковите гимназии (английската и руската).
Предстои нова среща, която да одобри финалното задание, преди обявяване на обществената поръчка. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) пое ангажимент проектирането да приключи до края на 2024 г. и изпълнението да стартира през 2025 г.

На срещата в Областна администрация беше договорено и провеждането на индивидуални срещи между общините и НКЖИ, във връзка с рехабилитация на трасето Асеновград – Пловдив. Община Асеновград възнамерява на тези дискусии да покани представители на бизнеса, тъй като индустриалната зона в близост до железопътната линия се разраства и развива все повече.Ръководството на асеновградската администрация ще настоява да се осигури транспортна комуникация по железния път. Друго искане, от страна на общината, ще е да се вземе решение железопътната линия да бъде повдигната и изградена на II ниво – така, че да се получи разминаване с околовръстния път. Идеята е прелезът при първото кръгово кръстовище на входа на Асеновград, откъм Пловдив, да бъде премахнат. По този начин ще се осигури безпрепятствено преминаване на тежкотоварния трафик и избягване на задръстванията в района, получаващи се заради бариерата.