АКТУАЛНОНОВИНАРОБЩЕСТВООБЩЕСТВОПРОЕКТИ

Строителството на новата детска градина в Асеновград тече по план

Зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров направи оглед на строителните дейности по проекта за строеж на нова детска градина. В момента се изграждат фундаментите на сградата. Изпълнена е и подпорната стена, която укрепва ската. Предстои изграждане на подземните комуникации – водопровод и канализация – под кота 0. Засега строежът се изпълнява в предварително уточнения график.

На този етап има забавяне на плащането, от страна на Министерството на образованието и науката (МОН). Въпреки това, строителният процес продължава, в резултат на това, че общинското ръководство проведе разговори с фирмата изпълнител. Община Асеновград се надява средствата да бъдат осигурени своевременно. Сумата, в размер на 3 000 000 лв., която бе отпусната от МОН, няма да бъде достатъчна за цялостното завършване на новата детска градина. Причина за това са инфлационните процеси в последните години. Ще се търси опция за осигуряване на необходимите средства за окончателното приключване на строежа и въвеждане на сградата в експлоатация.

Припомняме, че новата сграда ще приема деца от ясленска група и детска възраст. Общо 128 малчугани в 6 групи ще могат да се отглеждат и обучават в детската градина, разположена зад ОУ „Отец Паисий“. Проучване показва, че в последно време се наблюдава недостиг на ясленски групи в община Асеновград, тъй като има доста родители, които започват работа и разчитат на яслите за отглеждането на своите деца от по-ранна детска възраст. В съвременната и модерна нова сграда е предвидено да има кухненски блок, закрит басейн, физкултурен салон, дворно пространство със съответните детски площадки, ограда и цялостно обзавеждане и оборудване – кухненско, спално, на помещенията за учители, детски кътове за игра, дворно пространство и др.