АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИ

Ремонтират сградата на старата община в Асеновград по проект на „Красива България“

Община Асеновград кандидатства по проект „Красива България“ – мярка „Подобряване на обществената среда в населените места“ – за финансиране ремонта на сградата на стара община. В момента там се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали. Проектът е именуван „Ремонт на сградата на „Старата община“, находяща се на пл. „Академик Николай Хайтов“ №2, гр. Асеновград“. Целта е подобряване на състоянието й.

Проектното предложение предвижда извършване на ремонт на канализацията. Отводняване на пространството около сградата, дренаж и полагане на хидроизолация около основите. Частична обработка на компрометираната циментова мазилка по фасадите. Възстановяване на нарушени декоративни елементи. Демонтаж на стара и монтаж на нова окачена фасада и цялостно възстановяване мазилката на сградата. Предвижда се и ремонт на нисък покрив и бордове при плосък покрив. Подмяна на входна врата и врата на балкон. Ще бъде монтирано и художествено осветление. По интериора са заложени възстановяване на компрометирани участъци по стени – изкърпване на мазилки, шпакловане, грундиране, боядисване, демонтаж на стар окачен таван на част от II етаж, монтаж на нов и др.

Общата стойност на проектното предложение е в размер на 260 226,52 лв. Съфинансирането, от страна на община Асеновград, при съставянето на общинския бюджет, ще е в рамките на 145 226,52 лв. За това дадоха съгласието си общинските съветници на редовното си заседание.