АКТУАЛНОГРАДЪТЕКСПЕРТРЕГИОН

Община Асеновград отново прави конкурс за „Най-добро домашно вино“


Община Асеновград организира конкурс за „Най-добро домашно вино – реколта 2022 година“. Ще бъде раздаден награден фонд в размер на 1 890 лева и две 50-литрови бурета. Разпределение по категории:

Награди за производители от асеновградския регион:

ЧЕРВЕНИ ВИНА:

І място – 300 лева и 50-литрово буре

ІІ място – 250 лева

ІІІ място – 150 лева

БЕЛИ ВИНА:

„Най-добро бяло вино“ – 180 лева

ВИНО РОЗЕ:

„Най-добро розе“ – 180 лева

ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ):

І място – 180 лева

Награда за „Производител от населено място извън община Асеновград“:

І място – 200 лева и 50-литрово буре

ІІ място – 150 лева

ІІІ място – 100 лева

Специална награда „Никола Македонски” – за производство на домашен мавруд – 200 лева.

В конкурса могат да участват производители на бели и червени вина, розе и пелин от реколта 2022 г. Вината да бъдат бистри и предоставени в стъклени винени бутилки. Производителите могат да участват само със собствено производство. В конкурса не могат да се включват вина, произведени от грозде от директни сортове. Производителите задължително трябва да посочат сорта или сортовете, от които е произведено виното. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 бутилки. Проби от вината (3 бутилки) трябва да бъдат предоставени най-късно 17.01.23 г. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия, в която са включени специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното – София, „Винзавод” АД – Асеновград и община Асеновград. Участие може да бъде заявено от 03.01.2023 г. (вторник), от 08:00 до 17:00 часа, на I етаж от общинската администрация в града (на мястото, на което преди се помещаваше банка, срещу офиса на НАП), краен срок 17.01.23 г. (вторник).