АКТУАЛНОГРАДЪТПРОЕКТИТЕЛЕГРАФ

Стартира новата програма за саниране на сгради, Община Асеновград я подкрепя активно

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува пакет с насоки за кандидатстване и приложения по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, с което се дава и официален старт на програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.
Във връзка с това и в отговор на засиления обществен интерес по темата, община Асеновград представя на своите граждани синтезирани разяснения по отношение на етапи за кандидатстване, допустимост на сгради, дейности за финансиране, стъпки за кандидатстване и критерии за оценка.
Представяме и всички образци и бланки необходими за кандидатстване по програмата, които могат да бъдат изтеглени от посочен в този линк.