Община Асеновград кандидатства за изграждане на младежки център

Община Асеновград има възможност да кандидатства с проектно предложение: „Изграждане на младежки център в град Асеновград“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение предвижда построяване на специализирана сграда с голяма конферентна зала, няколко зали за обучения, стаи за персонал, кътове за отдих, санитарни възли и др. Всички помещения ще бъдат обзаведени и оборудвани така, че да предоставят максимални удобства за организиране на различни мероприятия, обучения, инициативи, кампании, младежки прояви и др. Освен изграждане на сградата по проекта се предвижда и облагородяване на околното пространство и изграждане на два броя спортни площадки – игрище за мини футбол и площадка за баскетбол.

Предвижда се новият Младежки център и прилежащите към него спортни площадки да се изградят върху общински терен до градски плувен басейн. Проектното предложение ще е на стойност до 1 800 000 лв. – изцяло безвъзмездна финансова помощ. От тях 63,60% са за изпълнение на строително монтажни дейности, надзор, доставка на оборудване и обзавеждане. Основната цел на проекта е да се изгради и започне да функционира Младежки център в Асеновград. Организацията следва да предоставя разнообразни дейности и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст. Предоставяните дейности в центъра ще отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и ще подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда. В тази връзка, ще бъдат организирани и проведени обучения и инициативи и други мероприятия, свързани с кариерното развитие по различни теми. Центърът ще разполага с оборудвани зали и кабинети за провеждане на различни обучения и инициативи. Ще бъдат осигурени и лектори и обучители по различните направления. Предлаганите услуги ще са безплатни за всички ученици и младежи, т.е. ще бъдат общодостъпни за всички ползватели.