Община Асеновград отбелязва 6 години от създаването на Център за ранно детско развитие 

Община Асеновград и Център за ранно детско развитие отбелязват навършването на 6 години от реализирането на дейностите на центъра и подкрепата, която предоставят на децата и семействата от града.

По случай шестата годишнина от създаването на центъра, която се навършва на 3 октомври 2022 година, екипът заедно със своите приятели – децата и родителите, се заснеха и ще заснемат интересни моменти от своите работни срещи с помощта на специално изработена рамка за снимки.

Заедно с потребителите на услуги се отбеляза в индивидуални срещи и онлайн поздравления този важен празник под надслов „Шест вълшебни години с приятели любими!’’

За всички наши партньори – деца, приятели и семейства, ползващи услуги в центъра, през целият месец ще имаме възможност да заснемем своите усмивки, настроение и вълнение на място в центъра. Ще се радваме да получим вашата обратна връзка, като ценен подарък – да споделите вашето мнение и да изразите своите впечатления, както на място в центъра, по пощата или чрез страницата на центъра във Фейсбук. Поканата е насочена към всички минали, настоящи и бъдещи приятели на центъра.

В продължение на шест години, центърът работи в партньорство с общността – децата, семействата и институциите в града, развива се и се утвърждава като услуга, близка и разпознаваема за общността. Неговата история и успешното му развитие е плод на общите усилия на цялата общност – деца, приятели, семейства и колеги.

Инициативата ще продължи до края на месец октомври 2022 година, след което на официалния сайт на Община Асеновград ще бъде представена виртуалната изложба от снимки, която да отрази нашето настроение и празничните моменти в центъра.

Центърът за ранно детско развитие се реализира по Проект „Център за ранно детско развитие – Асеновград” от Община Асеновград съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.004-0037-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004-0037 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
В него работи специализиран екип от педиатър, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопеди, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор, който предоставя безплатни консултации за деца на възраст от 0 години до 7 години и техните семейства, имащи здравен, социален, образователен и психологически характер.

Договор № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01

Проект: „Център за ранно детско развитие – Асеновград”

Бенефициент: Община Асеновград