Община Асеновград търси нови варианти за разписанието на автобусите до Пловдив

Във връзка с получени молби и сигнали в община Асеновград за нуждите на пътуващите ученици, студенти и работещи, от адекватен транспорт и добавяне на допълнителни автобуси в разписанието на междуградски транспорт Асеновград – Пловдив, следва да се има предвид:

Общественият превоз на пътници по Областната транспортна схема на област Пловдив между Община Асеновград и Община Пловдив се осъществява с утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии: „Пловдив – Асеновград“, квота на Община Асеновград и Община Пловдив. Автобусна линия „Пловдив – Асеновград“, част от Областната транспортна схема на област Пловдив, се изпълнява на квотен принцип между Община Асеновград с 14 бр. маршрутни разписания с период на изпълнение „делнични дни“, „събота, неделя и празнични дни и Община Пловдив с 14 бр. маршрутни разписания с период на изпълнение „Делнични Дни“ „Събота, Неделя и Празнични дни“, всички целогодишно. Утвърдените маршрутни разписания на определена автобусна линия от квотата на дадена община се изпращат до самата община. Общинската администрация следва да ги възложи за изпълнение по определения в закона ред, както и да осъществява контрол по изпълнението на договорните отношения с изпълнителите на маршрутните разписания.

По отношение на исканията в молбата, става въпрос за следните маршрутни разписания: от Асеновград – Пловдив да бъде в 6:30 часа, Пловдив – Асеновград 13:30 ч. и 20:30 ч. Съгласно изискванията на наредбата не може да има застъпване на разписанията на БДЖ и Автобусното разписание. Община Асеновград ще отправи предложение за промяна на разписанието сутрин от Асеновград за Пловдив от 6:50 ч. да стане на 6:40 ч., за да могат учениците и работниците да са на автогара „Юг“ в 7:05 ч., а вечерта последният автобус от Пловдив за Асеновград да бъде в 20:30 часа. Основен проблем от проведените разговори, е че влака в 6:30 ч. е с прикачване заради ремонта на ЖП линията в гр. Пловдив. Отправено е писмено предложение до генералния директор на НКЖИ и Холдинг БДЖ за реорганизация на графика на ремонта, за да може влака в 6:25 ч. да пътува директно до гара Пловдив и да не закъсняват учениците за първия учебен час.