АКЦЕНТИГРАДЪТСПОРТ

Община Асеновград дава близо 600 000 на спорта в града и селата

Община Асеновград отново подкрепи спорта, като общинското ръководство на града подкрепя всички спортни клубове развиващи дейност на територията на община Асеновград.

Уверяват, че не се делят спортистите, защото те всички са представители на града. Спортът възпитава децата, дисциплинира ги, формира физическото им развитие и ги изгражда като личности. Спортът има социална функция, и за да се развива успешно, трябва да се подкрепя. За 2022 година разпределението на средствата за дейност „Спортни бази и спорт за всички” са следните:

ОСК „Асеновец” – поддръжка на спортно-материална база – 90 000 лв.
ФК „Асеновец 2005” – подпомагане на клуба за развитие на детските отбори 30 000 лв., за мъжкия отбор – 50 000 лв., общо – 80 000 лв.
Подпомагане дейността на спортните клубове, подготовка и участие в държавни първенства – 210 000 лв.
Поддръжка на стадион „Шипка” – 10 000 лв.
Поддръжка селски стадиони и игрища – 5 000 лв.
Подпомагане на футболни клубове по села и квартали – 55 000 лв.
Резерв – 10 000 лв.
Общински състезания, мероприятия, подпомагане за олимпийска подготовка – 50 000 лв.
Ремонт на трибуни и фасада на помощна сграда на стадион „Шипка” – 60 000 лв.
Общо 570 000 лв.