Депото в Асеновград се сдоби с нови машини, кметът ги пусна в експлоатация

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и зам.-кметът инж. Стоян Димитров официално пуснаха в експлоатация двете нови машини на депото в Асеновград. Депото вече разполага с компактор и булдозер, производство 2022 год., които значително ще подобрят работата на депото. Компактора е финландско производство, а булдозера японско. Повод за закупуването им бе, че старите машини вече бяха силно амортизирани. С новият булдозер ще се избутват строителните и битови отпадъци, а компактора с тегло от 32 тона и зъбни колела, ще ги раздробява и уплътнява и по този начин ще се постигне необходимата плътност, за предотвратяване от пожари, съгласно изискванията на комплексното разрешително на ДТБО. Новите машини ще са с много по-голям коефициент на производителност, което ще доведе до икономии при разходи, както за гориво, така и на човешки труд. Старите машини ще бъдат продадени и със средствата от продажбата, ще бъде закупено друго полезно оборудване за депото.

Д-р Грудев от своя страна пожела на екипа на депото: „Безаварийно ползване на новите машини. Община Асеновград винаги ще се старае да създава условие по-леко да се работи и с удоволствие, да не се занимават с ремонти и след време, когато на тези машини им мине експлоатационният период някой да купи нови“. Зам.-кметът инж. Стоян Димитров също отправи своите пожелания: „На първо място той пожела всички да бъдат живи и здрави, със съвместни усилия да направим депото с изцяло нова техника, да успеем да реализираме и инсталацията за сепариране, което ще удължи много живота на депото. Това е много важно за развитието на петте общини и на града като цяло“.

Директорът на Общинското предприятие „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“ господин Струмен Авков благодари на ръководството на общината за оказаната подкрепа.