Продължават ремонта на пътя Първомай – Асеновград, пусковият срок е септември

Продължават ремонтните дейности на близо 28 км от третокласния път ІІІ-667 Първомай – Асеновград, в участъка от Асеновград до с. Дълбок. ВиК дружеството приключи полагането на новите водопроводни тръби в село Козаново и това позволява да се подновят строително-монтажните работи по пътната настилка, съобщава DC News.bg
Срокът за завършването им е 30 септември 2022 година.
В участъка от с. Козаново до гр. Асеновград до момента са изпълнени земни работи. В отсечката от с. Дълбок Извор до с. Патриарх Евтимово е положен неплътен пласт асфалтобетон /биндер/.
Между селата Патриарх Евтимово и Козаново са извършени земни работи, почистена е крайпътната растителност, за осигуряване на видимост на шофьорите, ремонтирани са водостоци и предстои ремонт на настилката.
Участъкът да бъде с нова хоризонтална маркировка, знаци и ограничителни системи /мантинели/ за подобряване на безопасността на пътуващите.