200 деца се включват в „Шарена ваканция“, вижте списъка с одобрените в Асеновград

Община Асеновград представя разпределението по групи и дейности в безплатната Лятна академия „Шарена ваканция”. 24-ти юни бе крайният срок за записване в програмата. Тази година на вниманието на родителите бяха предложени предлага плуване, йога и „Ваканция в библиотеката” – часове по приложно изкуство. Община Асеновград отчита изключително висок интерес към академията.

Записаните за участие в различните активности деца са точно 177. Всички те от 4-ти юли (понеделник) ще имат възможността да се научат да плуват, да се раздвижат с йога и да развият таланта си в приложните изкуства. Плувците ще тренират на Градския плувен комплекс. Йога практиките ще се провеждат в залата над басейна. А приложните изкуства – в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“.

Участниците са разпределени по групи и е изготвен график на включените дейности в лятната академия. „Шарена ваканция” е насочена към деца от 7 г. до 13 г. и е с продължителност от 04.07.22 г. до 30.08.22 г. програмата е безплатна за всички деца, които са се записали, и се организира от община Асеновград, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Градска библиотека „Паисий Хилендарски” и Спортен клуб „Тритон Екстрийм.
Класиране за плуване: I група – ще тренират всеки понеделник от 09:00 ч. до 09:45 часа на градски плувен комплекс, а от II група – също всеки понеделник от 09:45 ч. до 10:30 часа. Малките плувци от III група – ще тренират всяка сряда от 09:00 ч. до 09:45 часа на градския плувен комплекс,
а, от IV група – от 09:45 ч. до 10:30 ч.
Одобрените за йога ще тренират както следва:
I група – всеки вторник от 10:00 ч. до 10:45 ч., Зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“, улица “Спортист“, етаж II:
II група – всеки вторник от 10:45 ч. до 11:30 ч., Зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“, улица “Спортист“, етаж II:
 III група – всеки петък от 10:00 ч. до 10:45 ч., Зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“, улица “Спортист“, етаж II:
IV група – всеки петък от 10:45 ч. до 11:30 ч., Зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“, улица “Спортист“, етаж II:

Класираните за „Ваканция в библиотеката“ ще могат да ходят всеки вторник и четвъртък от 10:00 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“: