Община Асеновград с нова акция за събиране на непотребни електроуреди

Община Асеновград организира акция за събиране на непотребни електроуреди. Кампанията ще се проведе на 29.04.22 г. (петък) от 08:00 ч. до 14:00 ч. Ще се приемат стари неизползваеми електроуреди. Не могат да бъдат предавани тонер касети, луминесцентни лампи, акумулатори и батерии. Мястото на провеждане на кампанията, традиционно, е паркингът на ДИП „България“ в Асеновград.

От отдел „Екология и околна среда“ към общината призовават гражданите, техниката, която се носят, да не бъде с нарушена цялост или да се предадат само части от нея. Временният пункт ще приема и бяла, и черна техника. Извозването на излезлите от употреба електроуреди ще се извърши от специализирана фирма, която ще ги пренесе на своя площадка и поема ангажимент същите да бъдат рециклирани.

Община Асеновград припомня, че опасни отпадъци (например, излезли от употреба батерии) могат да се предадат в специалните контейнери, с вместимост около 80 литра, разположени във фоайето преди „Информационен център“ в сградата на общинската администрация. Такива могат да бъдат оставяни всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.