Община Асеновград поставя контейнер за разделно събиране на дрехи и текстилни изделия

Община Асеновград отново прави първа крачка към разделното събиране на текстилни изделия. Реализирането на инициативата е в резултат на сътрудничеството на администрацията с организацията „Хюманита“ и БЧК. На пет места в града са поставени контейнери за дрехи. Такива вече има на паркинга до „Т-маркет“, в близост до „Билла“, на паркинга на ДИП България, на улица „Асенова крепост“ – срещу №15). В съдовете могат да се оставят дрехи, обувки и различни текстилни отпадъци (чанти, кърпи, пердета, завеси и други), годни за втора употреба. Съдовете ще бъдат обслужвани всяка седмица, но при необходимост е предвидено това да се извършва и на по-чести интервали.

С поставянето на специализираните контейнери община Асеновград цели да осигури по-лесен и удобен начин на гражданите да предават своите ненужни дрехи, обувки, чанти и други текстилни отпадъци, както и да се даде възможност тези материали да бъдат рециклирани и използвани отново. Въвеждането на новата система за разделно събиране ще помогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин и така те ще бъдат използвани отново.