Завършват велоалеята от моста на централния площад в Асеновград

Изграждането на велоалеята от моста на централния площад до моста на ул. „Васил Левски“ в Асеновград е вече почти завършена и работата по този проект върви в пълна сила, установи репортер на Асеновград ДНЕС.
До момента са изпълнени: изкопни дейности за оформяне на конструкцията на велоалеята; доставка, полагане и валиране на инертен материал за конструкция на велоалеята; оформяне габарита на велоалеята, включително подходи откъм центъра и връзки към парковото пространство в съседство, оформено чрез бетонови елементи.
Положен е пласт неплътен асфалто-бетон.
Монтирани са пътни знаци, предвидени по инвестиционния проект.
Направена е основа върху, която ще се монтира предпазен парапет, малка част от който към момента е поставен и предстои да бъде монтирана и останалата част при подходящи метеорологични условия.