Довършват спортната база на училището в Долни Воден

Физкултурният салон в ОУ „Панайот Волов“ в асеновградския квартал „Долни Воден“ придобива все по-завършен вид.
Приключи работата по фасадите – топлоизолацията и дограмата са изцяло изпълнени. ВиК и ел. инсталациите са готови. Предстоят довършителни дейности, като монтиране на осветителни тела и поставяне на санитария към ВиК. Следва изпълнението на част отопление, вентилация, климатизация и газоснабдяване. Предстои изграждането на топла връзка и извършване на шпакловка, боядисване и полагане на настилки в малкия салон, съблекалните и санитарните помещения.