Д-р Грудев: Привлякохме много средства по европейски и национални програми за община Асеновград

„Изминаха още 12 месеца от мандата ми, като кмет на община Асеновград. Тази година беше интересна и смея да твърдя, че такава подобна година не е имало от новото време на България. Освен COVID-ситуацията, която продължава вече дълго време и засяга целия свят и, с която човечеството и ние, като община, се справяме колкото ни позволяват човешките и технологичните възможности, бяха проведени и три парламентарни избора и едни президентски първи и втори тур. Това създаде атмосфера, която натовари доста нашите съграждани и жителите на България, структурите, администрациите. Неминуемо всички тези фактори оказаха своето влияние върху плановете ни за развитие на градската среда през изминалата година“, заяви пред журналисти кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.

По думите му въпреки трудните обстоятелства общинската администрация е успяла да привлече близо 90 000 000 лева, които държавата да инвестира в пътната инфраструктура по републикански пътища, разположени на територията на общината. За периода от края на 2020 г. до настоящия момент община Асеновград е договорила външно финансиране от европейски и национални програми по немалък брой проекти.

„Предстои обновяване на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. За целта са заложени 3 800 579, 71 лева. Предвижда се цялостен ремонт, като ще се запазят автентичността и старинният вид на сградната конструкция. Съгласно европроекта, ще бъде подменена дограмата, ще се положи вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени, ще се сменят ВиК и електроинсталациите. Предвижда се ремонтиране на съществуващите санитарни възли и изграждане на нови. По проекта се предвижда ремонт и на сценичния интериор – осветление, декори, театрални столове, завеси, озвучителни тела и други.

Междувременно, беше обновена Спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов” в Асеновград. Финансиране реализацията на проекта е осигирено от Министерството на младежта и спорта (ММС). Стойността на инвестицията е в размер на 187 514 лева. Ремонтните дейности включваха подмяна на дограма, ремонт на подови настилки, вътрешни стени, фасади и покрив. Монтираха се нови осветителни тела и се направиха и други подобрения на сградата.

Пак чрез финансиране от ММС бе изградена изцяло нова спортна зала в Тополово. Стойността на проекта е в размер на 840 000 лева. Залата е многофункционална и се използва и като физкултурен салон от учениците на ОУ „Отец Паисий“ в селото. Подходяща е за тренировки и състезания по баскетбол, волейбол и други спортове. Изцяло оборудвана е, като към нея са изградени съблекални и санитарни възли.

Други 287 012,88 лева бяха вложени за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград по проект „Красива България“. Ремонтните дейности включваха подмяна на старата дограма и всички съпътстващи дейности“, обясни д-р Грудев.