АКЦЕНТИГРАДЪТПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Кметът на община Асеновград и неговият екип показват размах в работата си – вижте колко важни проекта реализираха

Представяме накратко постигнатото до момента и планираното занапред. Измина първата година от управлението на д-р Христо Грудев, като кмет на община Асеновград, и неговия екип. В тази рубрика поетапно ще представим свършеното през последните 12 месеца. 

Въпреки COVID обстановката, стартираха и се реализираха проекти през цялата година. Извършваха се строително-монтажни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа и тротоари в града и населените места. Направиха се подобрения в образованието и спорта.

Прие се нов Генерален план за организация на движението. На фона на всички изпълнени дейности, припомняме и за милионните задължения и тежкото финансово състояние, в което кметът и екипът му завариха община Асеновград.
ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев представи пред журналисти финансовите средства, които са привлечени и инвестирани за развитието на община Асеновград през първата една година (до 11.11.20 г.) от управленския му мандат, като кмет.

Сумата е на обща стойност около 16 500 000 лева. Парите са влезли от външни фактори (европейски проекти, национално финансиране и други), извън общинския бюджет. Малко над 2 000 000 лева са постъпили за реализиране на проекта за лична помощ, насочен към лица с увреждания. Близо 1 000 000 лева са получени за ремонтирането на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“. Идеята е там да бъде изграден „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително и с тежки множествени увреждания“.

Община Асеновград е одобрена от Министерството на образованието и науката за отпускане на 3 000 000 лева, с които да се изгради нова детска градина. Тя ще бъде разположена в квартал „Изток“. 140 000 лева са получени за укрепване на пропадналата улица „Странджа“.

Други 460 000 лева бяха отпуснати за свлачището по пътя към Асеновата крепост и още 4 313 000 лева – за реновирането на централния площад „Академик Николай Хайтов“. Допълнително 3 000 000 лева ще бъдат инвестирани за изграждане на спортни зали и физкултурни салони към ОУ „Панайот Волов“ в квартал „Долни Воден“, ОУ „Отец Паисий“ – село Тополово, както и към ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Петко Каравелов“ – в Асеновград. 2 500 000 лева пък са привлечени за рекултивация на бившето сметище, с цел опазване и възстановяване на околната среда. Това са реални пари те са на стойност около 16 413 000лв които представляват реална инвестиция за развитието на общината само в рамките на една година.

Общинското ръководство очаква да бъдат отпуснати средства от държавата за изграждане на пътя към Мулдавски манастир „Света Петка“ и за ремонта на моста при общинския пазар. За двата обекта сумата е в общ размер на близо 9 000 000 лева. Други 2 400 000 лева – за реновиране на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград са по проект, с който общината е кандидатствала и чака одобрение.

„Аз съм убеден, че в предишните мандати ръководителите, които са управлявали Асеновград, са положили максимални усилия, според възможностите си, за развитието и просперитета на общината. Въпреки това, заварихме дългове в размер на милиони левове. Сумата, която трябва да бъде върната до края на 2026 г. за момента е малко над 18 000 000 лева. Имаме и месец време – до края на настоящата календарна година да изплатим 5 700 000 лева. Когато встъпихме в длъжността и анализирахме ситуацията разбрахме, че първите две години от мандата ще са по-трудни, предвид финансовата ситуация, в която бе поставена общината. За съжаление, през март настъпи и пандемията от коронавирус, което допълнително усложни обстановката не само в Асеновград, а и в цялата страна. Независимо от това, полагаме усилия и вярвам, че се справим и ще предизвикателството COVID-19“, каза в заключение кметът доктор Грудев.


СПЕШНИЯТ РЕМОНТ НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

В спешен порядък община Асеновград отдели 160 000 лева за ремонт на ОУ „Ангел Кънчев“. Сумата бе отпусната по предложение на администрацията и с решение на Общинския съвет в града. Приоритет за местното управление, непосредствено преди стартиране на учебната 2020 г./2021 г., беше отремонтирането на учебното заведение. Стоманобетоновите плочи на сградата на школото бяха провиснали на места с около 15 сантиметра. Въпреки неколкократно подадените сигнали, от страна на директора на училището до общинската управа в предишни години, дълго време не са предприети необходимите неотложни мерки.

Ремонт се извършва на всички 21 засегнати класни стаи, без да се нарушава учебния процес. „Информацията за ситуацията получихме от директора на училището Галина Милева. Тя сигнализира, че съществува проблем вътре в сградата на учебното заведение. Със специален рентгенов апарат специалистите извършиха подробно конструктивно обследване. Тогава беше установено, че има провисване на стоманобетонните плочи на някои места с по 15 сантиметра. Учителите забелязали, че започнала да пада мазилката от тавана, а пода на няколко от стаите – да хлътват. И независимо, че доста години поред са подавани сигнали в общината, не са били предприети мерки. Прехвърлихме 160 000 лева с решение на Общинския съвет и в фирма изпълнител започна незабавно работа там“, обясни пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Той допълни, че стоманобетонните плочи се укрепват със стоманени греди. Допълнително бяха отпуснати и още 60 000 лева за пожарозащитно оборудване на самата сграда, за да отговаря ремонтът на изискванията. „Ремонтните дейности не нарушаваха протичането на учебния процес, когато той се провеждаше в присъствена форма, нито застрашава живота и здравето на учениците“, увери кметът Грудев.


КОМПОСТИРАЩАТА И СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Изготвен е проекти за изграждане на компостиращата и сепарираща инсталация в Асеновград. В момента текат процедури за избор на изпълнител за строителство и за доставка на оборудване. Общата му стойност е в размер на близо 13 250 000 лева, а срокът за реализация е 47 месеца. По проекта си партнират общините Асеновград, Първомай, Лъки, Садово и Куклен.

„През миналия мандат, когато бях кмет на Асеновград, направихме депо за твърди битови отпадъци. То също е в партньорство с общините Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Изграждането на компостираща и сепарираща инсталация ще намали обема на депониране на битовите отпадъци и хоризонтът на напълване на площите ще се удължи с години. Чрез реализирането на проекта ще можем да въведем така наречената „кръгова икономика“ и в нашата община. Разделно събраните отпадъци ще могат да бъдат рециклирани – например, метал, пластмаса, стъкло, хартия“, обясни пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Чрез изграждането на такава инсталация ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, като се осигури допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Икономическата оценка показва, че реализацията на проекта ще подобри цялостното икономическо и социално положение на населението в региона. Основните ползи ще са положително въздействие върху околната среда. От друга страна, изпълнението на проекта ще генерира заетост в региона по време на периода на строителство. Ще се създадат и постоянни работни места по време на експлоатацията на изградените инсталации. Крайната дата за физическото изпълнение на проекта е януари 2022 г.


РЕНОВИРАНЕТО НА ПЛОЩАДА

Централният площад „Академик Николай Хайтов“ в Асеновград се ремонтира по европейски проект. Общата стойност е в рамките на над 4 311 000 лева. Плочата, която в момента се разрушава, беше компрометирана и опасна. Години наред там имаше течове в бившия Търговски център, който впоследствие беше затворен. Още през 2007 г. беше направено обследване. Доказа се че предварително напрегнатата армировка е компрометирана и съответно цялата конструкция представлява опасност. Проектът за реновирането на площада включва сцена на открито и малка амфитеатрална сцена. Предвидено е озеленяване, парково осветление и изграждане на часовник. Избрана е настилка с неплъзгаема повърхност. По проекта ще бъде изграден асансьор за хора с увреждания и две рампи за трудно подвижни граждани. Срокът, в който трябва да приключат ремонтните дейности, е декември 2022 г.

„Това е първия етап от проекта за реновиране на площадното пространство. След него, е планирано ремонтните дейности да продължат в посока моста при паркинга на хотел „Асеновец“ и към НЧ „Родолюбие“. Плочата на второто площадно ниво беше доста компрометирана и ремонтът беше наложителен. Предвидено е другият етап от проекта да обхване реновирането на пространството от пешеходния мост до края на централния площад“, каза пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев по време на проведена пресконференция.

ВИДЕО от ремонта към днешна дата (27.11.20 г.) може да гледате ТУК.


ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ

Почти половината от детските площадки в Асеновград са отремонтирани от фирма изпълнител, лицензирана за дейността. Това е сред изпълнените през първата година от мандат 2019 г. – 2023 г. дейности. Дълго време детските площадки в Асеновград и общината не бяха подходящи и безопасни, за да играят деца в тях. А сред приоритетите за общинската управа е безопасността на най-малките жители на града.

Ремонтирани през изминалите месеци са детските площадки в кварталите „Долни Воден“ и „Свети Георги“, двете съоръжения в Градския парк, зад Пожарната, както и разположените на улиците „Свобода“ и „Цар Освободител“. На детската площадка в квартал „Баделема“ са подменени две люлки. Общият размер на заложената сума за ремонт на съоръженията е 35 000 лева, от които са похарчени 27 517,68 лева. Остатъкът от 7 482,32 лева ще се инвестира в детската площадка, разположена край църквата „Свети Архангел Михаил“ в Асеновград. При осигурено финансиране през следващата година, ще бъдат отремонтирани и останалите съоръжения за игра.

СВЛАЧИЩЕТО НА УЛ. „СТРАНДЖА“

„За свлачището на улица „Странджа“ вече имаме избран изпълнител и започва работата по обекта“, съобщи пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Ще се укрепва частта от стената, която е компрометирана. Сключен е договор с ВиК – Пловдив за обновяване на водопроводите и канализацията в участъка, в който ще се извършва ремонтът. Подмяната ще започне след като участъкът бъде укрепен. Впоследствие ще се направи и новата пътна настилка. Целта е да се предотвратят бъдещи аварии и по този начин да се гарантира, че участъкът ще бъде запазен по-дълго време.

Периодът на строителство на улица „Странджа“ е в рамките на 60 дни. Укрепването е необходимо в спешен порядък, тъй като съществува опасност от свличане на пътя и съответно – на няколко къщи, които са в непосредствена близост до активизиралото се свлачище. Пропадналият път е на разстояние почти 1,5 метра от жилищата на хората. „Ако не бяхме предприели своевременни мерки, съществуваше опасност някои от стените на сградите да поддадат. В последните години зимата закъснява и затова мисля, че ще можем да се справим в рамките на 60-дневния период, който имаме. Ако метеорологичните условия не позволяват и се наложи, ще преустановим работа временно и когато времето позволява строителните дейности ще бъдат възобновени“, допълни кметът на Асеновград.


COVID отделението

През отминаващата година община Асеновград успя да реагира мигновено още при възникването на пандемията от коронавирус, въпреки затрудненото финансово положение. Създадено бе специализирано COVID отделение, отговарящо на всички изисквания и стандарти, в което в момента се лекуват асеновградчани. Преди началото на строителството, Общинският оперативен щаб за превенция и борба с разпространението на коронавируса в Асеновград откри дарителска сметка. Само за 24 часа бяха събрани над 150 000 лева, а за три дни – около 300 000 лева. В кампанията се включиха както граждани, фирми, така и обществени личности – народни представители и общински съветници. Към днешна дата средствата по дарителската сметка са в размер на близо 30 000 лева, които се съхраняват в случай на спешна необходимост.

Междувременно, в спешен порядък се отпуснаха 290 000 лева за изграждане на COVID отделението. В него има 22 легла, шест от които – интензивни. По-късно, по разпореждане държавните власти, бяха обособени допълнителни. Така броят на COVID леглата в МБАЛ – Асеновград достига общо 67. Освен болничните стаи, в отделението са изградени и помещения за прегледи и за склад. Създадени са манипулационна и отделни стаи – за лекари и за медицински сестри. Звеното е с отделен вход, изолиран от останалата част от болницата, както и от входа за Отделението по хемодиализа.

„Изграждането на COVID отделението е едно от най-важните неща, които направихме през първата година от мандата си. Болницата е мястото, в което ще се случва срещата между човечеството и коронавируса. Отделението е оборудвано, съгласно съвременните изисквания. Към момента вирусът вече е малко по-разпознаваем, по–придвидим. Знаем какво ни очаква, как постъпва той, как можем да се справим, за да го преодолеем. Надявам се скоро да бъде открита и ваксина срещу COVID-19. Милиарди средства се заделят за целта и аз съм убеден, че ние хората, ще се справим с този проблем“, заяви пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


ПОРТАЛЪТ ЗА СИГНАЛИ В САЙТА НА ОБЩИНАТА

През последната една година е подобрена комуникацията между жителите на Асеновград и общината. Приключените казуси в новия онлайн Портал за сигнали вече са около 350, от общо постъпилите близо 400. За по-малко от година онлайн платформата успя да подобри комуникацията и да осигури обратна връзка на гражданите с администрацията. Чрез портала всеки може да подаде оплакване, да изпрати въпрос или да отправи предложение. Сигналите, които се подават, както и отговорите от съответния административен отдел се публикуват в онлайн Портала и всеки може да прочете и дори да открие отговор на свой проблем. За удобство при търсенето е предложена и търсачка, чрез която потребителят може да зададе ключова дума и по най-бързия начин да намери сигнала, който търси. Всяка от подадените заявки в платформата е официална и получава входящ номер с дата на подаването.

„Създаването на Портал за сигнали на сайта на община Асеновград беше едно от предизборните ни обещания. Няколко месеца, след започване на новия мандат, платформата вече работеше. Разкриването на онлайн Портала съвпадна и с началото на епидемията от коронавирус, която после прерасна в пандемия. Така, че беше създадена точно във време на необходимост от комуникация от разстояние. Това е улеснение за хората, вместо да идват до общината, за да подават сигнали. Стараем се да отговаряме в кратък интервал от време, но не на всичко може да се реагира веднага. При такива случаи се извършва проверка. Онлайн платформата е безопасно и съвременно средство за обратна връзка между гражданите и администрацията“, каза пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в Асеновград се предоставя за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – Пловдив. Това решение бе взето днес от Общинския съвет в града, по предложение на администрацията. Съоръжението вече е въведено в експлоатация, без да се провеждат 70-часовите проби, за които са необходими действията на доставчиците на оборудването от Австрия. Поради влошаването на епидемичната обстановка, представителите на австрийската фирма не са посочили дата за посещението си в България и конкретно – в Асеновград.

На заседанието на Общинския съвет в града през миналия месец бе прието решение канализационната и водопроводната мрежа по проекта да бъдат предадени на Асоциацията по ВиК. На днешната сесия пък се разгледа и прие предложението, с което местният парламент оторизира администрацията за предприемане на действия по предаване на пречиствателната станция на оператора – ВиК – Пловдив.

Към момента ПСОВ работи с пълен капацитет. Отпадните води се пречистват и пробите показват, че проектът се изпълнява по зададените параметри. „Припомняме, че когато започна мандатът ни, съоръжението не работеше, но парите бяха разплатени. Чрез продължителни преговори успяхме да убедим фирмите изпълнители да довършат работата си. Това беше сериозен проблем и се касаеше за 32 000 000 лева. Ако не се бяхме справили и казусът не беше решен, щеше да се наложи да ги връщаме на оперативната програма“, коментира темата пред медии  кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


ПЪТЯТ КЪМ МУЛДАВСКИ МАНАСТИР „СВЕТА ПЕТКА“

Първият етап от изграждането на пътя към Мулдавски манастир „Света Петка“ край Асеновград бе реализиран през предходния кметски мандат на настоящия кмет доктор Христо Грудев. Сегашното ръководство на общината успя да приключи цялата процедура и съответно беше изготвено и издадено строителното разрешение. „За съжаление, през предишните години е бил сключен концесионен договор за добив на инертни материали, чрез който по тогава новоасфалтирания път е било допуснато да преминават тежки и тежкотоварни коли, които са нарушили целостта на настилката. Участъкът е изграден за леки автомобили до 3,5 тона. Изключение се прави само за колите със специален режим на движение, които при нужда трябва да се изкачат до манастира“, обясни пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Строителното разрешение е издадено за отсечката от края на асфалтирания участък до Светата обител. Дължината му е около 2,5 километра. Трасето попада в горска територия, ведно с всички отводнителни и укрепителни съоръжения, както и обръщало с площ от 612 квадратни метра. Освен това, от ВиК – Пловдив са поели ангажимент да изградят водопровод до манастира „Света Петка“. Целта е, ако се наложи при пожар или някакъв друг инцидент в гората над храма да има бърз достъп до вода с необходимото налягане. „Средствата, нужни за строежа на пътя, са в размер на около 2,5 милиона лева. По първоначални сметки, сумата за водозахранването ще е приблизително същата. Така, общата стойност на проекта ще е в размер на около 5 000 000 лева. Проектът ще включва също изграждане на двулентов път, подпорни стени и ще бъдат спазени всички изисквания и стандарти, за да придобие обектът европейски вид“, обясни кметът на Асеновград. Доктор Грудев добави, че сега, след като има издадено строително разрешение, реалната работа по проекта може да започне веднага, след като бъде осигурено финансиране и бъде избран изпълнител чрез провеждане на обществена поръчка.


РЕМОНТЪТ НА СТАДИОН „ШИПКА“ В АСЕНОВГРАД

Община Асеновград възложи извършване на ремонт на трибуните на стадион „Шипка“ в Асеновград. Поставени са над 500 седалки в различни цветове. Между тях се оформиха две пътеки по 1,5 метра. Общинската администрация отдели около 41 000 лева от бюджета за този ремонт. Други 19 000 лева бяха дарение от „КЦМ“. „Категорично заявявам отново, че разпространяваната из публичното пространство теза за продажбата или парцелирането на стадион „Шипка“ не отговаря на истината. Винаги сме декларирали, че спортното съоръжение ще продължи да съществува като такова. Тази година сме инвестирали 60 000 лева там – изградиха се бетонови трибуни, обезопасителни парапети, поставиха се цветни седалки. Ремонтираха се сондата и помпеното съоръжение. Визията на общината е догодина, при финансова възможност, да продължим ремонта на стадион „Шипка“, независимо от плановете ни да построим нов спортен комплекс, който ще разполага с многофункционална спортна зала, футболно игрище и 300 паркоместа“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Освен това, в момента се изгражда физкултурен салон в ОУ „Панайот Волов“ в квартал „Долни Воден“. Стойността на проекта е в размер на 480 000 лева. Тече процедурата по избор на изпълнител за спортната зала в село Тополово. За изграждането й сумата е 860 000 лева. Наред с това, се провеждат обществени поръчки и за построяване на физкултурни салони към ОУ „Петко Каравелов“ и ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград. „Средствата, привлечени по тези проекти на обща стойност около 3 000 000 лева – за всички зали. Ангажиментът по провеждане на процедурите и изграждане на спортните обекти е на държавата“, обясни кметът на Асеновград. Той припомни, че е входирано искане и са се състояли разговори с министъра на спорта Красен Кралев за ремонт и обзавеждане на щанги залата в града. Стойността на проекта възлиза на около 100 000 лева. „Знаете че ние сме град със сериозни традиции по вдигане на тежести. Гордеем се с шампиони от олимпиади, световни, европейски, републикански и балкански първенства“, посочи в заключение доктор Грудев.


ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА МОСТА ПРИ ПАЗАРА В АСЕНОВГРАД

Готов е проектът за моста при кооперативния общински пазар в Асеновград. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и затова ангажиментът по отремонтирането му е на държавата. Проектът е от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктурата“ (АПИ). „Община Асеновград е наясно, че мостът трябва спешно да бъде ремонтиран, тъй като той е част от една от основните пътни артерии, които извеждат трафика в града. Затова ще направим каквото е необходимо, от наша страна, за да съдействаме на АПИ и проектът да стартира по-скоро“, каза пред журналисти кметът на града доктор Христо Грудев.

Той припомни, че обследване на моста е направено през миналия мандат на неговия екип – 2007 г. – 2011 г. „Още тогава бе установено, че състоянието на съоръжението не е много добро. Преди два дни проведохме среща с представители на АПИ. Те трябва да ни представят проекта и да го съгласуват с нас, тъй като мостът е държавна собственост, но дейностите ще се осъществяват на територията на община Асеновград и строителното разрешение трябва да е от нашата администрация“, обясни доктор Грудев.

Желанието, заявено, от страна на община Асеновград пред АПИ, е освен мостът, да бъде рехабилитиран и пътят от кръговото кръстовище на църквата „Свети Атанасий“ почти до хипермаркет „Билла“.


СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ КЪМ АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Приключи работата по свлачището на пътя към Асеновата крепост, преди да настъпи зимният сезон. Благоприятните метеорологични условия допринесоха за бързата реализация на проекта. По укрепването бяха изпълнени пилотна система, подпорни стени, анкери, дренажи. Възстановен бе и пътят. Припомняме, че за този обект държавата отпусна средства в размер на около 460 000 лева от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС). Срокът за изпълнение на проекта беше в рамките на 90 дни и той бе спазен.

„Нашата идея е да изградим съоръжение, което зауства дъждовните води и тези, от снеготопенето, в безопасни зони. Целта е да не се предизвикват повече свлачищни процеси. Ще изготвим проект и ще кандидатстваме за финансиране отново пред МКВПМС“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Пътят е основен за три планински села – Лясково, Добралък и Яврово. Затова за община Асеновград беше важно бързо да се реши проблемът, преди да е настъпила зимата и да се стигне до инциденти. Важен елемент за икономиката на града е и туристическият обект Асенова крепост, до който дълго време беше забранено да се изкачват автобуси с туристи. Укрепването на свлачището и възстановяването на пътя ще допринесе за увеличаване на туристопотока и ще осигури безопасността и на пешеходци, и на превозни средства, движещи се в двете посоки.