Кметът Христо Грудев проведе консултации с партиите за изборите

Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев проведе консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК), които да произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители – на 14.11.21 г. Покана за провеждане на консултациите бе изпратена до всички парламентарно представени партии и коалиции в 46-то Народно събрание, като същите се отзоваха и присъстваха.

По време на срещата се предостави справка за разпределението на местата в СИК по видове комисии, в това число – ръководствата и членовете на СИК на партиите и коалициите в града и населените места в общината. Справката е изготвена съобразно решенията на ЦИК и РИК за разпределение на местата в СИК. Предоставена бе и справка за разпределение на членовете в четири подвижни избирателни секции. Поименен състав за тях, партиите ще предложат след образуването им с решение на Районната избирателна комисия (РИК) – Пловдив.

Днес, 11-ти октомври до края на работния ден, е и последният срок, в който изготвените предложения за съставите на СИК и резервни членове е необходимо да се представят на електронен носител по образец, одобрен от РИК – Пловдив област на имейла на община Асеновград, както и на хартиен носител да се входират в деловодството на общинската администрация. По време на консултациите, водени от кмета доктор Грудев, всички представители на партиите и коалициите изразиха съгласие, както с предложеното разпределение на местата в СИК, така и за подвижните избирателни комисии.