Тридневна кампания учи деца от Асеновград на разделно сметосъбиране

Какво трябва да знаем, преди да започнем да събираме отпадъците си разделно, с цел да запазим България чиста за нашите деца? Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която обслужва контейнерите за разделно събиране в Асеновград – „Булекопак“, представя малко известни факти от интересна статистика. Чрез нея се пояснява защо трябва да пестим природните ресурси и енергия. Всеки тон рециклирана хартия спасява от изсичане 13 дървета и спестява 4 кубични метра място в депото за отпадъци. Рециклирането на една пластмасова бутилка, например, спестява енергията, достатъчна да захранва компютър за 25 минути. А преработката на всяко стъклено шише пък спестява енергията, с която телевизор може да работи 25 минути. Събраните от контейнерите за разделно събиране отпадъци в Асеновград се извозват със специализиран транспорт до сортираща инсталация. Поставят се на конвейер, където се разделят по видове материали. Накрая сортираните и балирани опаковки се извозват до заводите за рециклиране.

В тази връзка, община Асеновград съвместно с фирмата, обслужваща разделното сметосъбиране в града, организират 3-дневна кампания с ученици от асеновградски училища. Деца от III клас ще се учат как да събират разделно отпадъците си и ще научат за видовете такива. Инициативата ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. Специален гост на мероприятията ще бъде заместник-кметът по хуманитарни дейности в Асеновград инженер Петър Петров.

Ето графикът за провеждане на инициативата по училищата:
– 05.10.21 г. (вторник) – двора на СУ „Свети Княз Борис I“;
– 06.10.21 г. (сряда) – СУ „Свети Свети Кирил и Методий“;
– 07.10.21 г. (четвъртък) – ОУ „Отец Паисий“.

Междувременно, нееднократно общинската администрация на Асеновград е организирала акции за събиране на непотребни текстилни изделия и излезли от употреба електроуреди. Кампаниите с тази цел ще продължат и занапред, за да опазваме природата чиста и да не изхвърляме отпадъците си на нерегламентирани за целта места. Припомняме, че ефективно функционира и площадката за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци на територията на община Асеновград. Нека заедно опазваме света около нас, за да живеем в по-чист и подреден град!