Община Асеновград с нова услуга: Онлайн плащане на данъци

Община Асеновград продължава да осъвременява своите услуги за улеснение на гражданите, следвайки развитието на днешния свят и информационните технологии. В тази връзка, официалната общинска интернет страница вече предоставя възможност за плащане на местни данъци и такси чрез пост-виртуално устройство. Услугата могат да ползват всички притежатели на банкови карти, обслужвани от системата „Борика“. Община Асеновград е завършила всички необходими дейности по платформата. Все още текат процеси на актуализиране и синхронизиране, от страна на горепосочената система, но въпреки това, онлайн плащания могат да се извършват.

За да може да се плати чрез пост-виртуално устройство през сайта на община Асеновград е необходим еднократно получаване на ПИН код. Всеки може да си вземе такъв, като посети лично „Информационния център“ на общинската администрация в стая №201. ПИН код се издава срещу показан документ за самоличност или чрез нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице. Веднъж получен, същият може да се ползва постоянно за почти всички електронни услуги, предлагани от интернет сайта на община Асеновград ТУК: https://www.asenovgrad.bg/bg/elektronni-uslugi-na-obshtina-asenovgrad .

Следващите стъпки, за да платите онлайн данъчните си задължения, след като вече имате издаден ПИН код, са следните:

В това меню се попълва ЕГН и ПИН кодът, който сте получили от общината. В справката се визуализират всички задължения за въведеното ЕГН/ЕИК/ЛНЧ. Предоставя се и опцията да се избере какъв тип данък може да се плати и се следва редът на стъпките.

            Идеята на въвеждането на новата услуга е улеснение на жителите на община Асеновград. Целта е да могат да се плащат данъци и такси в удобно за хората време и място. Интернет услугите набират все по-голяма популярност, тъй като предоставят независимост на гражданите. Ето защо община Асеновград ще продължи с политиката си в тази насока.