Ученици от Асеновград ушиха и дариха чаршафи за новородени деца

Ученици от ПГ „Свети Патриарх Евтимий“ – Асеновград с нов жест към институции от града. Младежите дариха саморъчно изработени покривки за маси на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в града. А на МБАЛ – Асеновград пък предоставиха чаршафи за новородени и калъфи за стерилизация на медицинските инструменти в АГО на лечебното заведение.

Децата, изработили изделията, са ученици в специализирани паралелки на училището с различни професионални квалификации. Платовете за реализиране на идеята пък бяха дарени от доктор Антоанет Топчиян. Материалите за дарението бяха сътворени от сръчните ръце на младежите от Xб клас на ПГ „Свети Патриарх Евтимий“ от паралелката „Моделиер-технолог на облекло от текстил“ – в часовете по производствена практика.