АКЦЕНТИГРАДЪТПРОЕКТИ

Домът за възрастни с увреждания – с нов асансьор по проект на Общината

Община Асеновград кандидатства с работен проект и строително разрешение пред Фонд  Социална Закрила за „Доставка и монтаж на специализиран асансьор за Дом за възрастни хора с физически увреждания”. Проектът е с бюджет на стойност 50 000 лева с ДДС. От тях 45 000 лева се осигуряват от Фонда, а 5000 лева е съфинансирането от община Асеновград.

Съществуващият в Дома асансьор е монтиран през 1996 г. и към момента е силно амортизиран. Често се налага да бъде ремонтиран, като резервни части се намират все по-трудно. Ежедневната му експлоатация обаче не може да бъде спряна. Голяма част от обитателите на дома прекарват много време в стаите и леглата си поради спецификата на уврежданията си. Достъпът до дворното пространство на дома е много важно за психическото състояние на потребителите, особено в условията на пандемия и затварянето на институцията за посетители.

Реализирането на проекта ще допринесе значително за постигане на основната цел на услугите. А именно: потребителите да подобрят възможностите си да водят по-самостоятелен и по-пълноценен начин на живот; да се чувстват по-независими и при възможност да бъдат реинтегрирани в общността.