АКЦЕНТИПРОЕКТИРЕГИОН

Изграждат водопровод до Мулдавски манастир „Света Петка“

Община Асеновград информира, че ВиК – Пловдив включва в Инвестиционната си програма за 2021 г. и 2022 г. изпълнението на обект „Водопровод от помпена станция до Мулдавски манастир „Света Петка“. Изпълнението на проекта ще осигури нормалното водоснабдяване към манастирския комплекс.

Предвижда се с две помпени станции да се преодолее голямата денивелация и водата да може да достигне до Светата обител. Стойността на проекта е в размер на около 800 000 лева.

Припомняме, че поради липса на вода в манастира при възникнал преди години пожар, едното крило на манастирския комплекс и библиотеката бяха унищожени. Липсата на достатъчен воден ресурс на място затрудни затрудни и забави потушаването на пламъците и изгоряха реликви от историческото наследство на манастира. Опожарена до основи беше библиотеката, съдържаща ценни ръкописи, книги и документи. Изпепелени бяха цялото източно крило и килиите на монахините.