Всичко за изборите – в интернет сайта на община Асеновград

Официалният интернет сайт на община Асеновград има с нова секция – „Избори за народно събрание 2021“. Тя се намира веднага под категорията НОВИНИ И СЪБИТИЯ и в нея всеки може да открие информация за предстоящия вот за нов парламент на България.

Секцията е разположена в средата на сайта – на същото място, където се предоставя и информацията за коронавируса – правоъгълник в синьо и сиво.

Тук ще се публикуват съобщения, избирателни и забранителни списъци и промените в тях, както и нормативни документи и заповеди, полезни връзки. Информационно-разяснителната кампания също ще бъде качена в секцията, за да се осигури достъп на хората, желаещи да се информират по отношение на гласуването.

Към момента в сайта е публикувана заповедта за образуване на избирателните секции. В подробни списъци са описани местонахождението и адреса на всяка от тях.

Жителите на община Асеновград могат да се запознаят с номера на секцията, в която следва да гласуват, според адреса, на който са регистрирани към настоящия момент.