Нови детски площадки, ремонти на улици и спортна база искат асеновградчани при обсъждането на бюджета

Нови съвременни детски площадки, ремонти на една дузина улици и обновяване на спортна база поискаха асеновградчани по време на общественото обсъждането на проекта за бюджета за 2021 година. Събитието се проведе по инициатива на кмета доктор Христо Грудев, в община Асеновград и при засилен интерес и много дискусии.
Заместник-кметовете по финансите и по строителството – доктор Теньо Манолов и инженер Стоян Димитров – отговаряха на въпросите на граждани. Интересът към мероприятието беше засилен.

Основните предложения на граждани, общественици и общински съветници бяха свързани с инвестиционните разходи на общината. Хората посочиха конкретни улици, нуждаещи се от преасфалтиране, които не са ремонтирани от години.
Сред предложените пътни участъци бяха улиците „Поп Матей“, „Младен Митроколев“ и други. Кметът на село Боянци поиска да се отделят 14 000 лева за ремонт на улица „Захари Зограф“ в селото – до читалището.
В отговор, заместник-кметът Стоян Димитров посочи, че само преди броени дни, по искане на кмета на населеното място, в Инвестиционната програма на Асеновград вече са заложени пари за ремонтиране на друг участък.

Изграждане на детски площадки поискаха жители от района на квартал „Зъбчето“, довършване на детската площадка в „Долни Воден“ – в така наречената „Македонска махала“, както и нова детска площадка в „Горни Воден“.
Живеещи в блоковете до кръговото кръстовище при църквата „Свети Атанасий“ (откъм центъра) пък отправиха искане за облагородяване на междублоково пространство. Обикновено зоната се ползва за паркинг, но и немалко пешеходци преминават от там, с цел да съкратят пътя си.
От много години мястото е в лошо състояние и при по-обилни валежи се образуват огромни локви, а досега назад във времето не са направени постъпки за облагородяването или асфалтирането му.
В отговор Стоян Димитров съобщи, че зоната е включена в Инвестиционната програма за 2021 г. Предвидени са общо около 350 000 лева, като обектът ще се изпълнява в два етапа. За първия ще са нужни приблизително 136 000 лева.

Реновиране поискаха и спортисти за гребната база край язовир „40-те извора“. Заместник-кметът Димитров посочи, че обектът следва да бъде прехвърлен за стопанисване на община Асеновград, след което да се предприемат стъпки за обновяването му. Обсъди се и темата за ремонт на пътя, за който бе организирана подписка от кметове на няколко населени места.
Провела се е среща между кмета на общината доктор Христо Грудев и директорът на Областно пътно управление – Пловдив. Предстои да се изготви проект и да се остойностят ремонтните дейности, след което ще се търсят варианти от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за осигуряване на финансиране. Оглед ще бъде направен и на двора на ДГ „Дружба“, с цел да се извърши текущ ремонт. Жители на село Косово сигнализираха за слабо водоподаване. Те уведомиха, че се водят преговори с ВиК – Пловдив и потърсиха съдействие от община Асеновград за справяне с проблема.

Предложение бе отправено и по отношение отделянето на средства, с които да се осигури по-качествена безплатна закуска на учениците в асеновградските училища. Идеята беше за всяко дете от I до IV клас да се доплаща по 0,20 лева.
Общата прогнозна стойност на сумата възлиза в размер на 50 000 лева до края на учебната година за около 2000 деца.
Заместник-кметът по финансите доктор Теньо Манолов отговори, че средства ще се намерят, но това по никакъв начин не може да повлияе или осъществи контрол върху качеството и количеството на предоставяната закуска, тъй като изборът на изпълнител, провеждането на обществените поръчки за доставчици и контролиране на извършването на услугата е изцяло ангажимент на училищните ръководства.

Общественото обсъждане на бюджета за 2021 г. на община Асеновград се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. Изказвания направиха над 10 души.
Всички бяха внимателно изслушани, а предложенията им – записани, като някои от предложенията ще намерят място в коригираната Инвестиционна програма на община Асеновград.