АКТУАЛНОГРАДЪТКАЛЕНДАРТВ АСЕНОВГРАД /ВИДЕО

Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на помощи

Агенцията за социално подпомагане в Асеновград започва изплащането на всички помощи, сред които  са месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Средства ще се дават и за отглеждане на дете до навършване на една година, за отглеждане на дете с трайни увреждания, съобщи ТВ САТ КОМ.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2021 г. размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност е 930 лв. За дете с от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност месечната помощ е 450 лв., а за дете с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Финансова помощ ще получат и децата без право на наследствена пенсия, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.